Presentació

La Fundació Salut i Comunitat (www.fsyc.org), a través del Projecte Picasso, ve impulsant des de fa més de 5 anys diferents projectes amb l’objectiu d’orientar professionalment a joves del nostre país que vulguin iniciar una trajectòria professional a l’estranger. Entre aquests projectes es troba el Programa TLN Mobilicat, una iniciativa impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu i que constitueix l’adaptació catalana del programa europeu MOBILITY. L’objectiu general del Programa TLN Mobilicat és facilitar la inserció laboral estable a joves d’entre 18 i 30 anys inscrits/es al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil abans de l’inici de l’actuació, per mitjà de períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d’estats membre de la Unió Europea (UE).

El programa inclou

Fase de preparació i capacitació a Barcelona:

  • Preparació intercultural
  • Orientació professional individual
  • Curs de l’idioma del país de destí

Fase de pràctiques en empreses al país d’acollida:

  • Bitllet d’avió d’anada i tornada
  • Manutenció i allotjament
  • Pràctiques en empreses del sector professional del/la participant
  • Seguiment i visites culturals a càrrec d’una entitat d’acollida

Fase de seguiment (2 mesos):

  • Orientació per la recerca de feina un cop finalitzada la fase de pràctiques